Den digitale revolusjon vi er inne i driver endringer i global skala som påvirker store deler av samfunnet. Ikke minst for virksomheter har dette stor betydning.

Ny teknologi fragmenter eksisterende markeder og åpner for nye aktører. Resultatet er at nye forretningsmodeller vokser frem og angriper det etablerte.

Den eksponentielle vekst i teknologi gjør at disse endringene skjer fortere og fortere, og å inneha evnen til å raskt tilpasse seg blir enda viktigere enn før.
Som en virksomhet må man være klar til å effektivt kunne endre sin forretningsmodell for å ri bølgen av digitale innovasjoner.
I dagens hurtig endrende forretningsmiljø kan konsekvensen av ineffektive tiltak bety kroken på døren.

 

 

Nølende tiltak

Når behovet for endringer kommer vil de forberedelser man gjør øke sjansene for mest mulig effektiv transisjon til nye og bedre forretningsevner som forbedrer konkurranseevnen. Dessverre er det for mange virksomheter som ikke evner å iverksette tiltak som er effektive nok til å drive en suksessrik endring.

Ofte tas det strukturelle grep da disse kan virke mest innlysende og gir synlige endringer. Dette vil sannsynligvis gi noen kortsiktige gevinster, men for ofte er effekten det tilsvarende av å skulle sette ett plaster på såret i stedet for å virkelig angripe underliggende problemer.

Det kan gå noen år og virksomheten ender opp mer eller mindre der den startet. Her kan gjerne nye sykluser settes i gang, hvor man prøver andre tiltak. Og resultatene kan ofte blir det samme. Eller enda verre, man innfører nye problemer og ineffektive rutiner som uønskede bi-effekter.

Følelsen man sitter igjen med er kanskje at man kommer ikke helt i mål.

… man oppnår ikke helt den suksessen man ønsket.

 

En underliggende årsak

Det er mange ganger en mangel på forståelse som ligger til bunn for tiltak som ikke gir effekt. Forståelse for forretningen og miljøet rundt, funksjonene virksomheten har og hva de egentlig gjør, hvordan verdien selskapet yter oppnås, og andre ting som kultur og informasjonsflyt. Alle er viktige grunnpilarer for utførelse av strategiske mål.

Uten en slik forståelse velges ofte feil tiltak, man mangler innsikt til å identifiserer de rette tiltak man egentlig burde tatt for å virkelig få til en effektiv transformasjon.

Virksomhetens ledelse trenger en helhetlig og transparent modell av virksomhetens økosystem.

Her kan man dra nytte av forretningsarkitektur. Den gir en abstrakt representasjon av en virksomhet og økosystemet det opererer i, som hjelper å bygge opp en felles forståelse av virksomheten.

 

Verdien av forretningsarkitektur

Som ett rammeverk rundt en analyse av virksomheten leverer en forretningsarkitektur verdi ved å bistå omformingen av strategiske mål til konkrete tiltak.

Gevinsten for virksomheten kommer i form av styrket evne til å utføre transformative endringer, forstå kompleksitet, redusere risiko, ta mer informerte beslutninger, og samle alle interessenter til en felles visjon for fremtiden.

Ledelsen vil kunne effektivisere planlegging, vurdere verdien av tiltak mot strategier og lage mer effektive veikart for transformasjoner.

Hvordan går man frem

Kjernen i forretningsarkitektur er å representere alle aspekter rundt en virksomhet, sammen med hvordan de henger sammen, for å hjelpe ledelsen og andre interessenter i besvarelsen av spørsmålene Hvem, Hva, Hvor, Når, Hvorfor og Hvordan.

Informasjonen rundt de forskjellige aspektene representeres i skisser, abstrakte representasjoner, som fokuserer på virksomhetens natur, struktur og hvor transparent den er.

Svarene på de seks spørsmålene over brukes til å utvikle planer og implementere avgjørelser man har tatt.

Dette skjer gjennom en prosess som vanligvis har seks steg. Prosessen gjentas hver gang det dukker opp nye og unike utfordringer.

  • Steg 1: Vurdering av virksomhetens mål og strategier, avveininger imellom mål, og prioritering
  • Steg 2: Definere hvordan forretningsarkitektur kan brukes for å oppnå disse målene
  • Steg 3: Analyse av virksomheten gjennom bruk av teknikker fra forretningsarkitektur
  • Steg 4: Utarbeiding av en forretningsarkitektonisk løsning som oppnår målene
  • Steg 5: Identifisering av tiltak for å levere visjonen
  • Steg 6: Utførelse av plan og levering av verdi, med evaluering av oppnådd verdi  – suksess!

 

… levere den optimale verdi for interessentene en løsning i bruk og bekreftelse på suksess!

 

Konklusjon

Gjennomføring av strategiske mål er ofte mangelfull.

Her ligger det hovedsakelig til grunn manglende forståelse av virksomhetens verdikjede, struktur, informasjonsflyt og kultur.

Bruk av forretningsarkitektur bidrar til å oppnå en felles forståelse og å omforme strategiske mål til konkrete tiltak.

Dette styrker evnen til å utføre transformative endringer, forstå kompleksitet, redusere risiko, ta mer informerte beslutninger, og samle alle interessenter til en felles visjon for fremtiden.

Resultatet er mer effektive veikart for transformasjoner.

 

aaeaaqaaaaaaaaynaaaajgy4zgq0ztlhltzkngqtnddjzc05zjnhlwi2zwe3zwu4yta0za

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *