Mange av avsløringene rundt flere av landets største virksomheter, deriblant Aftenpostens opprulling av Panama Papers relatert til DNB, kunne ha vært avdekket på et langt tidligere tidspunkt, dersom toppledelsen hadde valgt å gjøre det som trengs for å vite.

I Aftenposten 16. april spør Lasse Ruud: «Vil det i fremtiden være et valg å si «jeg visste ikke» når teknologien «vet»?  Det finnes en rekke teknologiløsninger som reelt følger opp de gode intensjonene innen Governance, Risk management og Compliance (GRC). Teknologien er nå en driver for moderne governance- og compliancearbeid. Det er da et lederansvar å sørge for at teknologien utnyttes hvis man faktisk ønsker å vite hva som foregår. Nedprioriterer virksomheten å investere i den nye teknologien, blir oversikten dårligere.

Med nye IT-løsninger, kan virksomheter håndtere store mengder krav og forventninger på en langt mer effektivt måte, samtidig som man tar vekk siloene mellom bedriftens forskjellige IT systemer og – prosesser. Dette skaper et oppdatert situasjonsbilde som gir toppledelsen bedre beslutningsgrunnlag og mer optimale forretningsprosesser.

Norges største bank bør være en ledestjerne innen GRC, og da må man også kunne dokumentere etterlevelse av krav. Dessverre er dokumentasjonen ofte varierende. Her må DNB spørre seg i hvilken grad ledelsen har tilrettelagt for en god oppfølging av eksterne og interne krav. Når kritisk informasjon om aktiviteter stopper opp i mellomledersjiktet, kan det vitne om mangelfull organisering av sentrale styringsprosesser.

Er tilgjengelig teknologi utnyttet for å skape et godt situasjonsbilde for etterlevelse av lover og forskrifter? Og i hvilken grad er eksterne varslings- og compliancesystemer implementert? Mye tyder på at oversikten ville ha vært bedre med ny teknologi.

Om Erik Normann Warberg

Erik jobber i Computas med tjenester og produkter knyttet til GRC og tilgrensende fagområder. Han har omfattende bakgrunn fra forsvarssektoren, bl.a. som General Counsel & Compliance Officer. I tillegg har Erik en rekke styreverv bl.a. som formann i Bedriftsjuristene og er medlem av fagutvalget for god virksomhetsstyring i JUS (Juristenes Utdanningssenter). Han er ofte benyttet som foredragsholder og kursleder, både nasjonalt og internasjonalt innen GRC feltet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *