Implementing your own code-sharing platform

When finding yourself developing different applications in the same domain you will most likely come across the need for using the same functionality that have already been implemented in another application. However, in a project with many different applications, code repositories, microservices and developers, it is not by any means straight forward to adopt a ...

Surr med skilletegn

Det er ikke alltid lett å gjøre de riktige tingene… Før eller siden sitter man der. Med en legacy-backend basert på hullkort og heksekunst, eller en monster-monolitt skrevet rett i maskinkode. I et anfall av panisk pragmatisme besluttet opprinnelig utvikler å representere all personinformasjon som en eneste lang streng, strukturert etter Voynich-metoden. Noen har fått ...

The True Meaning of Line Coverage

One can discuss for hours and days how much test coverage one really needs. Should it be 60%, or closer to 80%? Or should it always be 100%? But maybe it’s better to investigate for a moment what the term “line coverage” really means, and what it tells us about the system’s source code and ...

Hvor mye testdekning skal du ha?

Når jeg er ute i oppdrag hos kunder kommer spørsmålet før eller siden: hvor mye testdekning skal man egentlig ha? Det korte, prinsipielle svaret er: 100%. Det lange, korrekte svaret er: du skal ha testdekning på alt du bryr deg om. Men siden du ikke skal ha kildekode i systemet ditt som implementerer funksjonalitet du ...

Slutt å bruke mock-rammeverk!

Jeg kommer ofte bort i prosjekter som bruker mock-rammeverk for å skrive enhetstester. Og selv om det er bra at man har tatt i bruk et verktøy som gjør det lettere å skrive enhetstester, slik at det i hvert fall blir skrivet noen enhetstester, er ikke jeg særlig glad i disse mock-rammeverk. Jeg skjønner filosofien ...