Hvor mye testdekning skal du ha?

Når jeg er ute i oppdrag hos kunder kommer spørsmålet før eller siden: hvor mye testdekning skal man egentlig ha? Det korte, prinsipielle svaret er: 100%. Det lange, korrekte svaret er: du skal ha testdekning på alt du bryr deg om. Men siden du ikke skal ha kildekode i systemet ditt som implementerer funksjonalitet du ...

Kotlin – Moderne programmeringsspråk for JVM, Android og browser laget av JetBrains

Kotlin er en statisk typed programmeringsspråk som er best tilegnet for når man skal utvikle i Java og spesielt Android. Hvorfor skal man bruke Kotlin? Konsistent : Man reduserer mengden av gjentagende koder som man må skrive (f.eks klassedeklarasjoner): Opprette en POJO med getters, setters, equals(), hashCode(), toString() ogcopy() i en enkel linje: data class Customer(val name: ...

Show me the money!

I lys av den lave oljeprisen og organisasjonenes søken etter kostnadsreduserende tiltak, kan løsninger som applikasjonspensjonering eller applikasjonsavvikling være interessante å se nærmere på. Det burde interessere alle organisasjoner som ønsker lavere IT kostnader og bedre informasjonsforvaltning. Hvor mye er det mulig å spare på å avvikle utgåtte IT systemer? En av de viktigste driverne ved applikasjonspensjonering ...

Software Libraries: Technical Debt in Foreign Currencies

The term “technical debt” is a metaphor coined by Ward Cunningham in 1992, trying to explain why every software project over the course of time continues to need technical maintenance. There is something strange about how code can “age”: even if you did your best to get everything correct and readable, six months later your ...

Slutt å bruke mock-rammeverk!

Jeg kommer ofte bort i prosjekter som bruker mock-rammeverk for å skrive enhetstester. Og selv om det er bra at man har tatt i bruk et verktøy som gjør det lettere å skrive enhetstester, slik at det i hvert fall blir skrivet noen enhetstester, er ikke jeg særlig glad i disse mock-rammeverk. Jeg skjønner filosofien ...

Fra reaktiv til proaktiv – økt pasientsikkerhet med compliance

I perioden 2008-2011 ble antall meldinger fra helsetjenestene om alvorlige uønskede hendelser, som medførte betydelig personskade og død, mer enn doblet – fra et månedlig gjennomsnitt på 42 til 102. Hver tredje avviksmelding i 2013 var knyttet til at kliniske prosedyrer ikke ble benyttet når de var indisert, feil prosedyre ble anvendt eller prosedyren var ...

Compliance i olje- og gassektoren

Problemstillingene rundt compliance er på mange måter et mangehodet troll og for de aller fleste er det vanskelig å begripe hvor mange lover, regler og standarder som man må forholde seg til. Derfor sliter de fleste med å se hele det bildet. Regeletterlevelse «Compliance» betyr egentlig samsvar med eller etterlevelse av de betingelser (lover, forskrifter, ...

Kan man lage gode apper med kryssplattform-verktøy?

Xamarin er et relativt nytt verktøy for utvikling av apper som muliggjør delt kode mellom de ulike plattformene, uten å ofre for mye når det gjelder utseende og responsitivitet på de endelige produktene. Jeg har benyttet Xamarin i flere store app-prosjekter i det siste og vil her forsøke å dele mine erfaringer. Litt bakgrunn Personlig ...

Slik får du til god designkritikk

«Alle» sier at det er viktig med designkritikk, men jeg har sjelden sett det praktisert, og enda sjeldnere på en systematisert måte. Hvorfor er det slik? Min erfaring er at vi kvier oss for å be om tilbakemeldinger fordi det er ubehagelig og mange ganger opplever vi at tilbakemeldingene ikke er konstruktive.