Why you shouldn’t outsource the G and the R

Why you shouldn’t outsource the G and the R

Illustration borrowed from gapingvoid.com. The concept «outsourcing» came from American Glossary ‘outside resourcing’ and it dates back to at least 1981. Outsourcing is an arrangement in which one company provides services for another company that could also have been provided in-house. «Governance, Risk Management and Compliance» («GRC» for short) is however, a relatively new term. ...

Pipeline as Code – Continuous Delivery with Jenkins 2.0

The big event in the Jenkins community this year is the release of Jenkins 2.0. It is backwards compatible, has an improved UI, and a more comfortable setup routine. Most importantly, the Pipeline plugin – formerly know as Jenkins Workflow- follows pre-packaged. It allows the declaration of continuous delivery pipelines as code. The code is ...

Ransomware – en av de største truslene i 2016

En av de største truslene for 2016 er ransomware Ransomware er kort fortalt programvare som mot din vilje krypterer alle personlig file som dokumenter og bilder. Deretter blir du presentert med en låseskjerm og krav om å betale en løsesum for å dekryptere filene dine. Prisen varierer fra ca 3500 – ca 10000 kr, og ...

Proaktivt risikobasert samsvarsarbeid hjelper deg å slukke brannen før den har oppstått.

Proaktivt risikobasert samsvarsarbeid hjelper deg å slukke brannen før den har oppstått.

Ulykker, nestenuhell og resultat fra risikovurderinger leder ofte til identifiserte behov for risikoreduserende tiltak. Tilsvarende vil gjennomganger i engineering, plan- og byggeprosjekter føre til at man identifiserer behov for å gjøre endringer.  Avhengig av når risikoen eller hendelsen oppdages, har man noen alternativer når det gjelder hvilke tiltak som kan implementeres. Generelt vil det være ...

The True Meaning of Line Coverage

One can discuss for hours and days how much test coverage one really needs. Should it be 60%, or closer to 80%? Or should it always be 100%? But maybe it’s better to investigate for a moment what the term “line coverage” really means, and what it tells us about the system’s source code and ...