Ransomware – en av de største truslene i 2016

En av de største truslene for 2016 er ransomware Ransomware er kort fortalt programvare som mot din vilje krypterer alle personlig file som dokumenter og bilder. Deretter blir du presentert med en låseskjerm og krav om å betale en løsesum for å dekryptere filene dine. Prisen varierer fra ca 3500 – ca 10000 kr, og ...

Proaktivt risikobasert samsvarsarbeid hjelper deg å slukke brannen før den har oppstått.

Proaktivt risikobasert samsvarsarbeid hjelper deg å slukke brannen før den har oppstått.

Ulykker, nestenuhell og resultat fra risikovurderinger leder ofte til identifiserte behov for risikoreduserende tiltak. Tilsvarende vil gjennomganger i engineering, plan- og byggeprosjekter føre til at man identifiserer behov for å gjøre endringer.  Avhengig av når risikoen eller hendelsen oppdages, har man noen alternativer når det gjelder hvilke tiltak som kan implementeres. Generelt vil det være ...

The True Meaning of Line Coverage

One can discuss for hours and days how much test coverage one really needs. Should it be 60%, or closer to 80%? Or should it always be 100%? But maybe it’s better to investigate for a moment what the term “line coverage” really means, and what it tells us about the system’s source code and ...

Hvor mye testdekning skal du ha?

Når jeg er ute i oppdrag hos kunder kommer spørsmålet før eller siden: hvor mye testdekning skal man egentlig ha? Det korte, prinsipielle svaret er: 100%. Det lange, korrekte svaret er: du skal ha testdekning på alt du bryr deg om. Men siden du ikke skal ha kildekode i systemet ditt som implementerer funksjonalitet du ...

Kotlin – Moderne programmeringsspråk for JVM, Android og browser laget av JetBrains

Kotlin er en statisk typed programmeringsspråk som er best tilegnet for når man skal utvikle i Java og spesielt Android. Hvorfor skal man bruke Kotlin? Konsistent : Man reduserer mengden av gjentagende koder som man må skrive (f.eks klassedeklarasjoner): Opprette en POJO med getters, setters, equals(), hashCode(), toString() ogcopy() i en enkel linje: data class Customer(val name: ...

Show me the money!

I lys av den lave oljeprisen og organisasjonenes søken etter kostnadsreduserende tiltak, kan løsninger som applikasjonspensjonering eller applikasjonsavvikling være interessante å se nærmere på. Det burde interessere alle organisasjoner som ønsker lavere IT kostnader og bedre informasjonsforvaltning. Hvor mye er det mulig å spare på å avvikle utgåtte IT systemer? En av de viktigste driverne ved applikasjonspensjonering ...