Developing Cross Platform Apps using Microsoft Cognitive Services API

Cognitive Services API was primary an Oxford Project which was providing services for making your app more human and intelligent. What Cognitive Services provides is APIs for detecting face attributes, emotions, speech, language and speaker recognizion.   What you need to do, is to register yourself at: https://microsoft.com/cognitive-services and after that, enable the keys that you want ...

Why you shouldn’t outsource the G and the R

Why you shouldn’t outsource the G and the R

Illustration borrowed from gapingvoid.com. The concept «outsourcing» came from American Glossary ‘outside resourcing’ and it dates back to at least 1981. Outsourcing is an arrangement in which one company provides services for another company that could also have been provided in-house. «Governance, Risk Management and Compliance» («GRC» for short) is however, a relatively new term. ...

Pipeline as Code – Continuous Delivery with Jenkins 2.0

The big event in the Jenkins community this year is the release of Jenkins 2.0. It is backwards compatible, has an improved UI, and a more comfortable setup routine. Most importantly, the Pipeline plugin – formerly know as Jenkins Workflow- follows pre-packaged. It allows the declaration of continuous delivery pipelines as code. The code is ...

Ransomware – en av de største truslene i 2016

En av de største truslene for 2016 er ransomware Ransomware er kort fortalt programvare som mot din vilje krypterer alle personlig file som dokumenter og bilder. Deretter blir du presentert med en låseskjerm og krav om å betale en løsesum for å dekryptere filene dine. Prisen varierer fra ca 3500 – ca 10000 kr, og ...

Proaktivt risikobasert samsvarsarbeid hjelper deg å slukke brannen før den har oppstått.

Proaktivt risikobasert samsvarsarbeid hjelper deg å slukke brannen før den har oppstått.

Ulykker, nestenuhell og resultat fra risikovurderinger leder ofte til identifiserte behov for risikoreduserende tiltak. Tilsvarende vil gjennomganger i engineering, plan- og byggeprosjekter føre til at man identifiserer behov for å gjøre endringer.  Avhengig av når risikoen eller hendelsen oppdages, har man noen alternativer når det gjelder hvilke tiltak som kan implementeres. Generelt vil det være ...