Reduser feil og avvik – jobb forebyggende!

Som sykepleier med erfaring fra kvalitets- og forbedringsarbeid i helsesektoren kjenner jeg godt til utfordingene knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet som denne sektoren står overfor. I daglig praksis skal helsepersonell etterleve og oppfylle diverse krav nedfelt i en stor mengde styrende dokumenter som lover, retningslinjer, rutiner og prosedyrer. Problemet er at disse er ofte vanskelig ...

«Magiske» glassplater, digitalt innfødte og fremtiden

Før var teknologien på jobben mer imponerende enn den vi hadde hjemme. Da jeg vokste opp på 80-tallet hadde vi TV og fastlinjetelefon hjemme. Det var kanskje den mest avanserte teknologien vi hadde tilgang til, men jeg anså ikke dette som teknologi – det var bare noe vi hadde. Så, i 1989, fikk vi vår ...

Good copy is good design

Text is often a neglected factor in user interface design, despite the fact that good copy reinforces good design and enhances usability. What we say, and how we say it, are critical factors in helping users interact with, and have good experiences with the software and applications we build. Copy that is clear and concise ...

Computas på JavaZone

I år er første gang JavaZone har blitt utsolgt for billetter! Dette synes vi er en veldig spennende utvikling, spesielt siden vi har ansatte som har bidratt med både innhold og organisering av arrangementet i flere år. På foredragsfronten stilte vi i år med en workshop, tre foredrag og to lyntaler. I god Computas-ånd ønsker ...

Åpne data muliggjør riktig medisinbruk!

Åpne data muliggjør riktig medisinbruk!

Mange mennesker er avhengige av å ta medisiner i sin hverdag og det kan være utfordrende å huske å ta rett medisin til rett tid. I tillegg mangler det pr i dag et felles system som gir oversikt over hvilke medisiner pasienter bruker og pasienter oppfordres til å sørge for å ha en oppdatert medisinliste ...

Disclosing patterns and phenomena in crime with semantic technologies

Event Registration is a prototype developed for the Police in Norway, with the aim of supporting investigations, preventing crime, and providing statistics for better enterprise governance. The entire back-end stack of the system is based on semantic technologies integrated with Java, by adopting the Apache Jena framework for semantic programming. RDF – flexible statements Semantic ...

Approaching technical Nirvana

Approaching technical Nirvana

I have been an avid user, sysadmin and developer of Linux and UNIX systems since the mid-nineties. I have spent endless hours in religion-like discussions on whether closed source software is for better or worse. I never thought that Microsoft would embrace Free Open Source Software (FOSS). Early this month, Microsoft released the Anniversary update on ...

Hvordan sikrer du at prosjektet leverer løsninger av verdi?

Mange prosjekter som kjører behovsanalyse ender opp med en liste av problemområder og ønsker om forbedringer formulert som en antatt løsning.  Forretningsmålene som skal oppnås er ofte ikke synlige, og hvis de er synliggjort er de sjelden formulert slik at de er målbare, eller innbyrdes prioritert.  Mål (hva som skal oppnås) blir blandet sammen med virkemidler (hva ...