Interessen for cloud teknologi vokser kraftig: IDC forventer at public cloud investeringene vil stige fra $ 96.5 milliarder i 2016 til $ 195 milliarder i 2020  (CAGR 20,4%).

 

Vår erfaring er at kunder i offentlig og privat sektor stiller stadig tøffere krav til IT-leverandørene:

  1. IT-drifts- og forvaltningskostnadene må ned. Kostnader på IT-drift og forvaltning må flyttes over til nyskapning og innovasjon.
  2. Time to market. Det tar for lang tid å utvikle IT-systemer i dag. Man må forenkle prosesser for å kunne reagere raskere på markedsendringer og krav.
  3. Skape nye forretningsmuligheter gjennom innovasjon.

Vår samarbeidspartner Google satser tungt på maskinlæring og dataanalyse som differensiator og angriper nå det norske markedet for fullt. De har investert titalls milliarder av dollar for å bygge verdensledende infrastruktur, skytjenester og en talentmaskin som fôrer Google Cloud Platform (GCP) med funksjonalitet som gir helt uvirkelige muligheter.

Ingeniørene ga Google Translate evnen til å lære av brukerne og det førte til at Google Translate klarte å gjøre mer kvalifisert tolkning av innhold, tone og setningsbetydning basert på ordsammenhenger og uttrykk rundt ordene. Og det som er uvirkelig er at Google Translate ble kreativ og utviklet et eget internspråk som oversetter språk mer effektivt. Les mer her.

Selv med en svært aggressiv prispolitikk og kundevennlige prismodeller, er det primære fokus å tilby helt nye forretningsmuligheter gjennom innovasjon. Når Google lanserte sin nye high-end Pixel smarttelefon, sa Google-sjef Sundar Pichai at verden flytter seg raskt fra en «mobil-først» realitet til et «AI-først» paradigme. Google er en av de sterkeste aktørene i AI markedet og en av de mest aktive oppkjøperne av AI-startups. Google har mer enn 100 team som bruker maskinlæring som kjerne i sin produktutvikling og Google Cloud Platform er en av hjørnestenene i selskapets strategi.

Google introduserte i fjor en ny prismodell som nøye følger utviklingen i Moores lov. I tillegg til en fallende kostnadstrend, har de også innført en rekke tiltak som bidrar til optimalisering rundt bruk av CPU, lagring og databaseressurser. GCP tjenestene er i utgangspunktet kostnadsfrie å etablere og som kunde forplikter man seg heller ikke til lange avtaler for å få bedre priser. Ved å etablere de tjenestene man har behov for, betaler man heller ikke for mer enn man bruker. Tiden det tar å sette opp skreddersydde drifts- og utviklingsmiljøer er redusert fra uker og måneder til minutter og timer. Google skriver på sine nettsider at kunder har oppnådd opptil 59% kostnadsreduksjon sammenlignet med tradisjonell IT-drift.

Prismodellen på Compute Engine er basert på at jo mere man bruker løsningen, desto lavere blir prisen. Og merk at man kun betaler per minutt – ikke per time. Vurderer dere andre leverandører så er dette et viktig punkt å sjekke opp. Det er heller ingen kostnader ved avtaleterminering, og straks man slår av tjenestene stoppes kostnadene. Og Google bruker selvfølgelig maskinlæring for å ytterligere optimalisere infrastrukturen som gjøres tilgjengelig for kundene. Kostnadseffekten av denne optimaliseringen føres tilbake til kundene i form av ytterligere prisreduksjoner.

I dag er de fleste IT-systemer manuelt styrt, utviklet, konfigurert og vedlikeholdt av mennesker som til en viss grad har tilgang til virtualiserte datasentre. Google mener at neste bølge (NEXT) vil bestå av organisasjoner som utvikler og utnytter intelligente automatiserte IT-tjenester. For å få til dette er det en fordel med en helhetlig tilnærming til sikkerhet, drift og tilgang til en av de største og kraftigste globale nettverk i markedet. Man bør også basere seg på åpne standarder for å maksimere muligheter og minimere leverandør- og teknologi-lock-in.

Med Google som partner stilles det krav til rask endring. Google Cloud er «disruption in terms» og vi i Computas tenker også nytt for å skape verdiskapende tjenester og innovasjon for våre kunder. De organisasjonene som forstår den utviklingen som skjer på IT-siden nå, vil oppnå eksepsjonell konkurransekraft framfor de som fortsetter som før.

Så hvorfor fikk Computas den første kunden så fort? Pga. taushetsplikten får vi ikke skrive noe konkret om avtalen og hva som skal utvikles pt. Kunden er ledende i et internasjonalt marked og har forstått hvilke muligheter som ligger i cloud computing, AI og maskinlæring.  De investerer nå for å skape et forsprang til sine konkurrenter og styrke sin markedsposisjon.

  1. De reduserer kostnadene på IT-drift og utvikling.
  2. De reduserer tiden det tar å utvikle IT-løsninger blant annet ved å benytte de integrerte tjenestene som finnes i Google Cloud Platform.
  3. De utvikler innovative IT-løsninger som rasjonaliserer krevende arbeidsprosesser, effektiviserer informasjonsforvaltning og samhandling.

 

SearchCloudComputing.com:
«Over the past year, questions from our clients have shifted from, ‘Is cloud cheaper than my data center?’ to ‘Is cloud better than my data center?'» said Dave Bartoletti, principal analyst at Forrester. «That question is pretty much answered now. For many it’s only a matter of, ‘How do I get there?'»

Om Rune Hagbartsen

Rune er direktør i divisjon privat og medlem av Computas ledergruppe. Han har mer enn tyve års bransjeerfaring med spesialisert kompetanse innen salgsledelse, direktesalg og forhandlinger. Rune har bred erfaring knyttet til entreprenørskap, løsningssalg og ledelse. Han har alltid hatt fokus på langsiktig samarbeid med kunder og kollegaer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *