Reduser feil og avvik – jobb forebyggende!

Som sykepleier med erfaring fra kvalitets- og forbedringsarbeid i helsesektoren kjenner jeg godt til utfordingene knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet som denne sektoren står overfor. I daglig praksis skal helsepersonell etterleve og oppfylle diverse krav nedfelt i en stor mengde styrende dokumenter som lover, retningslinjer, rutiner og prosedyrer. Problemet er at disse er ofte vanskelig ...

«Magiske» glassplater, digitalt innfødte og fremtiden

Før var teknologien på jobben mer imponerende enn den vi hadde hjemme. Da jeg vokste opp på 80-tallet hadde vi TV og fastlinjetelefon hjemme. Det var kanskje den mest avanserte teknologien vi hadde tilgang til, men jeg anså ikke dette som teknologi – det var bare noe vi hadde. Så, i 1989, fikk vi vår ...

Computas på JavaZone

I år er første gang JavaZone har blitt utsolgt for billetter! Dette synes vi er en veldig spennende utvikling, spesielt siden vi har ansatte som har bidratt med både innhold og organisering av arrangementet i flere år. På foredragsfronten stilte vi i år med en workshop, tre foredrag og to lyntaler. I god Computas-ånd ønsker ...

Hvordan sikrer du at prosjektet leverer løsninger av verdi?

Mange prosjekter som kjører behovsanalyse ender opp med en liste av problemområder og ønsker om forbedringer formulert som en antatt løsning.  Forretningsmålene som skal oppnås er ofte ikke synlige, og hvis de er synliggjort er de sjelden formulert slik at de er målbare, eller innbyrdes prioritert.  Mål (hva som skal oppnås) blir blandet sammen med virkemidler (hva ...

Five Pillars of a Good Maven Project

What makes a Maven project good to work with and easy to maintain? There are five types of Maven plugins that will simplify the development process and increase maintainability of a project. Apache Maven is a build automation tool used primarily for Java projects. It has been around for a while, and it does not ...

3 psykologiske teorier for design

I prosjekter, kanskje spesielt designprosjekter, blir det ofte mye meninger og synsing. Noen av måtene vi kan finne fakta om brukernes oppførsel er statistikk, resultater fra brukertester og psykologiske teorier. Det finnes mye i psykologien som lærer oss hvordan folk oppfører seg, og her får du tre psykologiske teorier som er enkle å se effekten ...

Big data, VR og design for helsevesenet – Høydepunkter fra Interaction16, del 2

Interaction er kanskje verdens beste designkonferanse og holdes hvert år. I år var jeg så heldig å være der da Interaction16 ble holdt i Helsinki, 2-4. mars. Temaet for konferansen var «What’s next in design?» og her er del 2 av høydepunktene. Sjekk ut første del av høydepunktene, hvis du ikke har sett de allerede. Big data, VR ...

Biler, roboter og fremtiden – Høydepunkter fra Interaction16, del 1

Interaction er kanskje verdens beste designkonferanse og holdes hvert år. I år var jeg så heldig å være der da Interaction16 ble holdt i Helsinki, 2-4. mars. Temaet for konferansen var «What’s next in design?» og her er del 1 av høydepunktene. Biler, semi-selvkjørende og selvkjørende biler John Rousseau fortalte om hva designfirmaet hans, Artefact, ...