Loading-status in Angular done right

Having a global loading status in your web application is useful, but not easy to get right. The challenge lies in catching all the HTTP API requests and displaying a loading bar, spinner or textual status whenever there is server communication. Alongside this blogpost, you can also find a working example at Stackblitz. Angular 4+ ...

Podcast: PWA

Hva er PWA? Det er Progressive Web Apps – websider som ser ut som native apper og med samme features. Men hvordan gjør du din side til en PWA? Vil en PWA være bedre enn mobilapp for dine endemål? Og hvis du starter på nytt, hvilke rammeverk skal du bruke? Rustam Mehmandarov, Jan Greger Hemb ...

Computas at NDC

For NDC 2017 we presented two lectures and one lightning speech. In good Computas spirit, we want to share our knowledge with those around us! Whether you did not get to participate last year, did not see our contributions, or just need inspiration for this year’s lecture, you can find them in this blogpost. Magnus Stuhr and Ståle Heitmann Multi-container applications ...

Podcast: Google Firebase

Do you want to take app development to a new level? Our latest podcast is here to help you on that journey! This time we talk about modern app development, innovation at Google and how Cloud Firestore fits into this story. In this podcast, Filip Van Laenen, Cecilie Haugstvedt, Rustam Mehmandarov, Jørn Are Hatlelid, and ...

Podcast: EuroSTAR

I starten av november var Cecilie Haugstvedt på den store og anerkjente testkonferansen EuroSTAR, som feiret 25 års jubileum i år. I podcasten snakker Filip Van Laenen, Cecilie Haugstvedt, Line Hafsahl Johansen og Rustam Mehmandarov litt generelt om EuroSTAR, høydepunkter og Cecilie sitt foredrag.  

Oppsummering NDC 2017

Vi har laget podcast, hvor temaet er NDC 2017! I podcasten snakker Rustam Mehmandarov, Filip Van Laenen og Hans Morten Smines litt generelt om NDC, høydepunkter og våre ansattes foredrag.