Er det mulig for virksomheter å håndtere den massive flommen av regler og krav?

I dag er virksomheter, både offentlige og private, eksponert for en ”massiv vegg” av lover og krav. Myndighetene snakker om forenkling av regelverk. Likevel kommer stadig vekk nye regler til. Kompleksiteten er økende, og faren for negativ eksponering i media ved avvik er overhengende. Dette stiller høye krav til virksomheter og deres daglige håndtering av ...

Google Next: «Please do not attempt to duplicate this»

Google Next:  «Please do not attempt to duplicate this»

Cloud entusiaster fra hele verden deltok på Google Next for å få oppdateringer fra søkegiganten. Computas stilte med en AI-ekspert og tre fra ledelsen. Det ble sagt at antall konferansedeltagere hadde økt fra 2.000 i fjor til nærmere 14.000 i år! Og Google sparte ikke på konfekten. Tre brede temaer ble presentert på keynotes og mer enn 200 break-outs: Elastiske og ...

The Compliance U-Turn

Compliance work has started to mature. Over the years thousands of companies have spent large amounts of money establishing compliance departments, making employees take ethic courses and create and distribute their internal guidelines, expectations & policies. But, are compliance just about training personnel and make them aware? I think one of the greatest threats to ...

Den nye Personvernforordningen er en tikkende bombe!

I skrivende stund er det 473 dager, 12 timer, 31 minutter og 53 sekunder til den nye personvernforordningen trer i kraft. Merk at fristen for oss i Norge er den samme! Personvernforordningen innebærer flere rettigheter for personer som får registrert sine personopplysninger og forordningen medfører skjerpede krav og plikter til bedrifter og organisasjoner som behandler personopplysninger. Den 25. ...

Compliance is Flux

Heraclitus developed a theory that ‘Life is Flux’ (or Panta Rhei in Greek), – in short what he said was that ‘everything’ or ‘all things’ change. What Heraclitus meant was that the world (everything or all things) is in a constant state of change. He illustrated by this example: one may step from the banks into ...

Reduser feil og avvik – jobb forebyggende!

Som sykepleier med erfaring fra kvalitets- og forbedringsarbeid i helsesektoren kjenner jeg godt til utfordingene knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet som denne sektoren står overfor. I daglig praksis skal helsepersonell etterleve og oppfylle diverse krav nedfelt i en stor mengde styrende dokumenter som lover, retningslinjer, rutiner og prosedyrer. Problemet er at disse er ofte vanskelig ...

Why you shouldn’t outsource the G and the R

Why you shouldn’t outsource the G and the R

Illustration borrowed from gapingvoid.com. The concept «outsourcing» came from American Glossary ‘outside resourcing’ and it dates back to at least 1981. Outsourcing is an arrangement in which one company provides services for another company that could also have been provided in-house. «Governance, Risk Management and Compliance» («GRC» for short) is however, a relatively new term. ...