Sharing typography and color palette as SASS mixins through NPM

As the number of web applications for a company grows, the effort required to maintain a consistent typography and palette across the applications increases. A good solution to this issue is to create a shared design package that takes care of the most basic design configuration. By isolating this from GUI components, the library becomes ...

Dynamic themes in Angular Material

TLDR A working demo of the dynamic themes we create through this article can be found here, while the source code is located here. Setting the scene If you have used Angular Material, you may have configured your own theme at some point. You may also have observed that you can use either the mat-light-theme or the mat-dark-theme ...

OFFF og YGG 2017: To spennende og ulike konferanser innen design og brukeropplevelse

Vi har laget podcast hvor temaet er OFFF konferansen i Barcelona og Yggdrasil konferansen i Sandefjord. To spennende og ulike konferanser innen design og brukeropplevelse. I podcasten snakker Rustam Mehmandarov, Lise-Mari Johnsen, Ram Yoga og Rolf Rønning litt generelt om de to konferansene, høydepunkter og andre generelle inntrykk fra konferansen.     SampleAudio_0.7mb.mp3

OFFF 17: Let’s feed the future!

OFFF 17: Let’s feed the future!

9 ting vi tar med oss hjem fra OFFF-konferansen OFFF-konferansen har vært arrangert i 17 år og er et samlingspunkt for kreative sjeler. Her blomstrer engasjement og inspirasjon som skapes av en innovativ og internasjonal samling print- og digitaldesignere, animasjonsdesignere, lyddesignere, grafiske designere, utviklere, både profesjonelle og studenter. Som OFFF skriver på sin webside: “Putting ...

Ikke gjør som kunden din sier!

«Ikke gjør som kunden din sier!» Dette er kanskje ikke det første du forventer å høre fra en konsulent? Det er jo en litt annen vinkling enn mottoet «kunden har alltid rett», som er blitt mer eller mindre synonymt med god kundeservice. Vi konsulenter lever tross alt av kundene våre, og er det da ikke ...

«Magiske» glassplater, digitalt innfødte og fremtiden

Før var teknologien på jobben mer imponerende enn den vi hadde hjemme. Da jeg vokste opp på 80-tallet hadde vi TV og fastlinjetelefon hjemme. Det var kanskje den mest avanserte teknologien vi hadde tilgang til, men jeg anså ikke dette som teknologi – det var bare noe vi hadde. Så, i 1989, fikk vi vår ...

Good copy is good design

Text is often a neglected factor in user interface design, despite the fact that good copy reinforces good design and enhances usability. What we say, and how we say it, are critical factors in helping users interact with, and have good experiences with the software and applications we build. Copy that is clear and concise ...

Hvordan sikrer du at prosjektet leverer løsninger av verdi?

Mange prosjekter som kjører behovsanalyse ender opp med en liste av problemområder og ønsker om forbedringer formulert som en antatt løsning.  Forretningsmålene som skal oppnås er ofte ikke synlige, og hvis de er synliggjort er de sjelden formulert slik at de er målbare, eller innbyrdes prioritert.  Mål (hva som skal oppnås) blir blandet sammen med virkemidler (hva ...