Compliance is Flux

Heraclitus developed a theory that ‘Life is Flux’ (or Panta Rhei in Greek), – in short what he said was that ‘everything’ or ‘all things’ change. What Heraclitus meant was that the world (everything or all things) is in a constant state of change. He illustrated by this example: one may step from the banks into ...

Compliance i olje- og gassektoren

Problemstillingene rundt compliance er på mange måter et mangehodet troll og for de aller fleste er det vanskelig å begripe hvor mange lover, regler og standarder som man må forholde seg til. Derfor sliter de fleste med å se hele det bildet. Regeletterlevelse «Compliance» betyr egentlig samsvar med eller etterlevelse av de betingelser (lover, forskrifter, ...