Er det mulig for virksomheter å håndtere den massive flommen av regler og krav?

I dag er virksomheter, både offentlige og private, eksponert for en ”massiv vegg” av lover og krav. Myndighetene snakker om forenkling av regelverk. Likevel kommer stadig vekk nye regler til. Kompleksiteten er økende, og faren for negativ eksponering i media ved avvik er overhengende. Dette stiller høye krav til virksomheter og deres daglige håndtering av ...

The Compliance U-Turn

Compliance work has started to mature. Over the years thousands of companies have spent large amounts of money establishing compliance departments, making employees take ethic courses and create and distribute their internal guidelines, expectations & policies. But, are compliance just about training personnel and make them aware? I think one of the greatest threats to ...